Sverigebilder

Alla har sin egen bild av vad Sverige är. Här är några av dem. I mina tolkningar. Från Lappland till Skåne. Inget är arrangerat. Ingen manipulering. Betyder det att de är sanna? Det beror på vem du frågar…

Ett litet urval av de många bilder jag hittills fångat under arbetet med projektet…