Epilepsi

Digitala konstverk inspirerade av min egen erfarenhet av att leva med epilepsi. Bilden “Seizure” vann andra pris i International Bureau of Epilepsy’s Fototävling “The feeling of Epilepsy” 2011.