Gatufoto

Flanerande dokumentär fotografi. Inga bilder är arrangerade eller manipulerade, alla är fångade i förbifarten…