Sverigebilder

Alla har sin egen bild av vad Sverige är. Här är några av dem. I mina tolkningar. Från Lappland till Skåne. Inget är arrangerat. Ingen manipulering. Betyder det att de är sanna? Det beror på vem du frågar…

Sedan 2010 har jag arbetat med ett större fotografiskt projekt som jag kallar ”Sverigebilder”. Jag har besökt ungefär 250 av Sveriges 290 kommuner och samlat bilder som kommenterar begreppet ”Sverigebild” och olika mer eller mindre typiska svenska uttryck, begrepp och företeelser. Dessa bilder är alltid dokumentära, på så vis att jag inte har arrangerat eller förändrat motiven och inte heller manipulerat bilderna i efterhand. Ingenting har lagts till eller tagits bort. Att jag sedan är ytterst subjektiv i mitt val av motiv, hur jag väljer att skildra dem, samt vilken bildtext jag väljer, är en annan sak. På så sätt kan man också se serien som ett försök att problematisera begreppet ”dokumentär” bild.

Ett litet urval av de många bilder jag hittills fångat under arbetet med projektet…