Samlaren

Det var en gång en samlare

(Fortsättning följer)