Foto ANDERS N

lesjöfors, sjösta
          minneskulle, sudermatte, återkomst

Tillbaka i Lesjöfors efter 34 år 2008
Foto 1974: Hedvig Nilsson - Foto 2008 och montage: Anders N

Tillbaka

© Anders Nilsson 2009